Vrouw vzw

VrouwenFest is het eerste project van Vrouw vzw, een vzw dat begin dit jaar ontstond. VrouwenFest hoeft dus geen eenmalig verhaal te blijven: in de toekomst kunnen verschillende evenementen, workshops en samenkomsten onder deze structuur mee vorm krijgen.

Doelstelling

"De vzw heeft tot doel om mensen te verenigen die zich identificeren als vrouw door het organiseren van samenkomsten, workshops en evenementen waar op allerlei manieren rond vrouwelijkheid, de aarde en de natuur wordt gewerkt, en dit onder andere door gesprekken, muziek, lezingen, dans, beweging, rituelen en creativiteit, ze heeft tevens tot doel om kennis te verzamelen en te verspreiden rond vrouwelijke thema’s (vb. de cyclus, menopauze, geboorte, gezondheid, de positie van vrouwen in onze maatschappij, sexualiteit, gender,...), alsook het belang van vrouwelijkheid in onze wereld te benadrukken. De vzw draagt daarnaast ook ecologie, duurzaamheid en natuur hoog in het vaandel en houdt hier in al haar acties rekening mee."